Circular Needles

Colour: Knitting Pins: Circular: Fixed: Aluminium: 80cm x 2.50mm

Colour: Knitting Pins: Circular: Fixed: Aluminium: 80cm x 2.50mm

Colour: Knitting Pins: Circular: Fixed: Aluminium: 80cm x 2.50mm..

£3.99

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 40cm x 3.25mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 40cm x 3.25mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 40cm x 3.25mm..

£3.49

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 40cm x 5.50mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 40cm x 5.50mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 40cm x 5.50mm..

£3.49

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 10.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 10.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 10.00mm..

£4.95

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 2.75mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 2.75mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 2.75mm..

£3.75

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 3.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 3.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 3.00mm..

£3.49

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 3.25mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 3.25mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 3.25mm..

£3.49

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 3.75mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 3.75mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 3.75mm..

£3.49

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 4.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 4.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 4.00mm..

£3.49

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 4.50mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 4.50mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 4.50mm..

£3.49

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 5.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 5.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 5.00mm..

£3.49

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 5.50mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 5.50mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 5.50mm..

£4.50

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 6.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 6.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 6.00mm..

£4.50

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 6.50mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 6.50mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 6.50mm..

£4.50

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 7.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 7.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 7.00mm..

£4.50

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 9.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 9.00mm

Knitting Pins: Circular: Fixed: Classic: 80cm x 9.00mm..

£4.95

Showing 1 to 16 of 16 (1 Pages)